Dispuutshuis

Marcato Savante heeft als een van de weinigen een waar dispuutshuis dat al jarenlang door leden van Marcato wordt bewoond. De Hoogte is een kleine wijk in het noorden van de Nederlandse stad Groningen.

De wijk ligt ingeklemd tussen het spoor en de Bedumerweg en bestaat uit twee delen: Selwerderwijk en De Hoogte. De eerste buurt is eind jaren 1920 gebouwd door “Volkhuisvesting”. De tweede is begin jaren 1920 gebouwd door de “Maatschappij tot Verbetering van Woningtoestanden”. Het tussenliggende Selwerderwijk-noord is geheel vroeg-naoorlogs.

De Hoogte was de eerste wijk die buiten de toenmalige stad werd gebouwd, dus nog voor de Korrewegwijk en de Indische buurt. Dit kwam doordat de grond daar betrekkelijk eenvoudig te verwerven was, terwijl de andere gronden moesten worden onteigend.

De Hoogte is een karakteristieke woonwijk, iets ten noorden van het stadscentrum van Groningen. De Huismeesters bouwde hier in 1920 haar eerste woningen. De Hoogte is opgezet als een tuindorp. Het stratenplan en het uiterlijk van De Hoogte zijn, door de toenmalige gemeentearchitect Mulock Houwer, gebaseerd op de geschiedenis. Daarbij heeft hij gedacht aan het “kasteel”, het “Cortinghhuis” dat ooit op de plek van De Hoogte had gestaan. Duidelijk geïnspireerd op dit kasteel-idee is de Cortinghschool met de toren. De huizen zijn ook gebouwd naar die kasteelgedachte

toko marcato