Marcato Savante

"De sterkste is degene die zijn eigen zwakheden kent"